Musikkåren

Livgardets Dragonmusikkår är en av svenska Försvarsmaktens tre professionella musikkårer och ses som en av världens bästa beridna musikkårer. Musikkåren är stationerad i Stockholm och rider i täten för den beridna vaktparaden till Kungliga slottet. Paraden ses som en av Sveriges största turistattraktioner.

Musikkåren består av 27 bleckblåsare och tre slagverkare. Musikkårens repertoar spänner över musikens många fält — det unika är vardag för Dragonmusikkåren; varje dag, året runt. Under somrarna ser ni ofta LDK på väg till Kungliga Slottet. En annan gång kan ni se oss spela i en konsertlokal nära dig. Vi gör en mängd spelningar internt för Försvarsmakten och har till och med gjort besök vid pågående insatser i Kosovo och Afghanistan.

Dragonmusikkårens många ensembleformer utgör grunden till den varierade verksamhet som är ett krav i en aktiv och insatt Försvarsmakt. Dragonmusikkåren omfattar allt från en ensam signalgivare, via brasskvintett och sextett till underhållningsband eller samtliga 30 musiker samtidigt i ett konsertsammanhang.

Hästar

LDK använder sig av tre olika hästraser. De svarta shirehästarna som bär pukorna är världens största hästras. Skimlarna, de vita hästarna, rids av fanfartrumpetarna och är av rasen Altkladruber från Tjeckien. Musiker som spelar kornett, horn, bastrumpet, eufonium och tuba rider på fuxar av rasen svenskt varmblod.

En eller två gånger per år gör musikkåren turnéer med hästarna ut i landet. Det brukar vara mycket uppskattat på de orter vi besöker.

Uniform

LDK:s paraduniform heter Modell Äldre eller M/Ä och är från 1895. På den tiden var det en fältuniform, men nu används den som paraduniform i tre olika utföranden: Stor parad, liten parad och daglig dräkt.

Försvarsmusiken har både Försvarsmakten och statsledningen som uppdragsgivare. Försvarsmusiken organiserar de tre musikkårer som verkar inom Försvarsmakten: Arméns Musikkår och Livgardets Dragonmusikkår i Stockholm samt Marinens Musikkår i Karlskrona. Musiker inom Försvarsmusiken för vidare en stolt militärmusikalisk tradition, samtidigt som de utgör en viktig del av det svenska musiklivet. Svensk militärmusik är internationellt erkänd för att hålla en mycket hög kvalitet.

Stämfördelning

Dragonmusikkårens trettio musiker är fördelade enligt nedan. Man uppträder i flera olika konstellationer. När man rider är besättningen i regel sexton blåsare och en- eller två slagverkare. I parad till fots används tjugotvå bleckblåsare och tre slagverkare.

  • 12 trumpetare/kornettister
  • 4 hornister
  • 4 eufonister/baritonister
  • 3 trombonister
  • 4 tubaister
  • 3 slagverkare