Maria Wiskari

Maria Wiskari är bördig från Stenungsund i Bohuslän. Hon är hornist i Livgardets Dragonmusikkår sedan 2012.

Maria har studerat vid musiklinjen på Hvitfeldtska, Musikhögskolan Ingesund och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Betydande lärare genom åren har varit Annamia Larsson, Dick Gustavsson, Krister Petersson, Malcolm Page, Martin Schöpfer – och icke att förglömma, Folke Taubner på Kommunala musikskolan i Stenungsund!

Maria älskar att spela kammarmusik. Ju konstigare, desto bättre!