Jens Dohlin

Jens Dohlin är född och uppvuxen i Karlskrona. Det var mycket militärmusik i hemmet då hans far Jan Dohlin var trombonist vid Marinens Musikkår, nu pensionerad efter 49 års tjänst.

Som 7-åring började Jens spela piano för sin berömde farfar Åke Dohlin som var militärmusikdirektör, kompositör och trombonist/basunist. Vid 10 års ålder fortsatte han med ventilbasun i kommunala musikskolan och året därpå med trombon, en King 3B SilverSonic, tidigare spelad av både fader och farfar. Ett och ett halvt års speluppehåll med tandställning följdes av några månaders mer målinriktad nystart med lektioner för Lars Hedlund, även han trombonist vid Marinens Musikkår, inför provspelning till värnplikt vid Arméns Musikkår 2001 i Strängnäs.

Efter muck påbörjades studier till civilingenjör i datateknik och industriell ekonomi. Men musiken lockade och Jens fortsatte istället med trombonstudier vid Dalarö folkhögskola 2004-2006 och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2006-2012, för lärare som Håkan Björkman och Sven-Erik Eriksson. Under studietiden började Jens anlitas som vikarie av Försvarsmusikens musikkårer MMK, AMK och LDK, samt de civila orkestrarna i och runt Stockholm såsom Hovkapellet och Filharmonikerna.

2012, samtidigt som masterstudier påbörjades vid musikhögskolan, anställdes Jens som trombonist i Livgardets Dragonmusikkår.

Utan erfarenhet av hästar och ridning funderade Jens vad han gett sig in på, men efter att 7 veckors obligatorisk ridkurs genomförts, var det dags att lära sig tenorstämmorna utantill på bastrumpet och vips så var snart två beridna vaktparadsäsonger till ända. Jens har framträtt som solist med LDK med stycket Blue Bells of Scotland av Arthur Pryor. Därefter var Jens tidvis tjänstledig för fortsatta masterstudier. Jens tjänstgjorde som ställföreträdande chef under två år, 2016 och 2017, och var då tjänstledig från musikertjänsten, även om det blev ett antal inhopp i musikkåren.

Hungrig på att spela mer igen, lämnade Jens chefstjänsten och är sedan januari 2018 tillbaka som trombonist i musikkåren.