Helen Falk

Helen Falk är chef för Livgardets Dragonmusikkår sedan 1 oktober 2016. Med 30 år som yrkesofficer har Helen Falk sitt militära ursprung som värnpliktig och officer i Flottan och Amfibiekåren. Senaste tjänstgöringen har varit på Marintaktiska Staben, som handläggare i ledningssystemfrågor åt de marina förbanden.
Helen Falk har även de senaste 15 åren arbetat som SERE- instruktör (survival, evasion, resistance, extraction) för Marinen, där de senaste somrarna ägnats åt en SERE kurs för hemvärnsungdomar.