Göran Christensen

 

Göran Christensen är uppvuxen i Borlänge och gjorde sin värnplikt på LDK  1992 som då hette ADK, Armens Dragontrumpetarkår. Det var det året Dragonmusikkåren utökades från att ha varit en trumpetarkår till att bli en musikkår med mässinginstrument och pukor. 1993 fortsatte han som sergeant för att sedan avbryta sin militära bana och börja studera musik.

Efter studier på Musikkonservatoriet i Falun forsatte han på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Han har studerat för lärare som Christer Palm, Carl Jakobsson och Jens Bjørn-Larsen.

Efter flera år som frilansande tubaist tog han återigen anställning vid Livgardets Dragonmusikkår år 2006. Göran har spelat i många sammanhang och även arbetat med kulturprojekt åt Sida i forna Jugoslavien, vilket medfört att han speciellt intresserat sig för romsk musik från forna Jugoslavien med bandet Süperstar Orkestar.