Emil Fåglefelt

Emil växte upp i Fåglum där han började spela bariton och eufonium i tredje klass då armarna va förkorta för trombon. När armarna sedan vuxit lite så började han spela trombon i sjätte klass för Stefan Rahkonen. Bastrombon började han spela i nionde klass för Sixten Hay.

Värnplikten genomförde Emil i Arméns musikkår-06 studerade därefter det ett år på Ingesund Folkhögskola för Eric Lindblom. Studierna fortsatte fyra år på Musikhögskolan i Malmö där han även började frilansa i ett flertal orkestrar.
Efter studierna i Malmö började han på SMI (Stockholms musikaliska institut) (Pedagoglinjen).