Charlotte Råström

Charlotte Råström tillträdde som ställföreträdande chef för LDK i april 2018. Hon har tidigare vikarierat som trumpetare i kåren 2016-2017.

Charlotte är uppvuxen med mycket brassmusik i Södertälje men spelade först cello och piano. Senare, parallellt med cellon, började hon spela kornett för den tidigare musikinspektören Torgny Hanson och på högstadiet tog kornetten över.

Direkt efter avslutade trumpet- och lärarstudier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm blev hon anställd  som trumpetlärare på kulturskolan i Vallentuna där hon även leder Vallentuna Blåsorkester, en tjänst hon snart  avslutar efter nästan 17 år.

Charlotte frilansar också som trumpetare med uppdrag i bl.a. Radiosymfonikerna, Folkoperan, Stockholm Concert Orchestra, kyrkor m.m.