Anna Bjelovuk

Anna Bjelovuk är uppväxt i Munktorp.
Hon börjaden sin musikaliska bana med att spela blockflöjt i kommunala musikskolan. När hon var 10 år bytte hon till valthorn.

Studerade 2 år för Ib Lanzky-Otto innan hon började på musikhögskolan i Stockholm.
Under musikhögskoletiden studerade hon för Dick Gustavsson och Thomas Kjelldén.

Anna började sin anställning vid Livgardets Dragonmusikkår 2009.

Hon har medverkat som solist med kåren vid 2 tillfällen, ”Lark in the clear air”och Schumanns konsertstycke för 4 horn.