Andreas Lundin

Andreas Lundin spelar euphonium och bastrumpet och har varit anställd på LDK sedan 2015.

Andreas började sin musikaliska bana i Betlehemskyrkans Musikkår Göteborg vid 9 års ålder. Efter att ha studerat musik vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola samt Högskolan för scen och musik i Göteborg tog ett antal år av frilansjobb inom Försvarsmusiken vid med gästspel i samtliga professionella militärmusikkårer. Andreas anställdes hösten 2015 i LDK.

Andreas innehar även uppdraget som dirigent och musikalisk ledare för Immanuel Brass -Stockholm och har vid flera tillfällen fungerat som dirigent och instruktör på olika musikkurser.