Anders Alhbin

Anders Alhbin har jobbat på Livgardets Dragonmusikkår sedan 2005. Han gjorde sin militärtjänstgöring vid Arméns musikkår när den låg i Strängnäs där han även tjänstgjort som musiker vi ett flertal tillfällen.

Anders är en anlitad solist hos orkestrar och musikkårer inom landets gränser där pengarna går till att producera välgörenhetskonserter till förmån för Cancerfonden under #enfanfarmotcancer