Musiker och personal

Ledning

Chef Livgardets Dragonmusikkår: Helen Falk
Ställföreträdande chef: Charlotte Råström
Musikdirektör: David Björkman
Regementstrumslagare: Eugen Qvarnström
Producent: Mattias Jansson
Scenmästare, förare: Linus Larsson

Musiker

Trumpet

Gustav Lundström, konsertmästare.
Mattias Hall
Christer Fredriksson
Michael Andréasson
Tobias Bjelovuk
Martin Conradsson
Filip Ejmunds
Mattias Gasslander
Olle Hedström Berg
Thomas Jennesjö
Joachim Müller
Martin Re

Horn

Anna Bjelovuk
Alice Palm
Ellen Rydelius
Maria Wiskari

Trombon

Jens Dohlin
Olov Wimark

Bastrombon

Emil Fåglefelt

Eufonium

Anders Alhbin
Emil Andersson
Andreas Lundin
Fredrik Suhari

Tuba

Göran Christensen
John Lundqvist
Erik Nelsson
Desmond Ward

Slagverk

Christian Ekstedt
Joel Eliasson
Magnus Olsson