Kamratföreningen

Livgardets dragonmusikkårs kamratförening består av tidigare värnpliktiga vid Livgardets dragonmusikkår, tidigare känd som Livgardets dragontrumpetarkår eller Arméns dragontrumpetarkår.

Syfte

Föreningen bildades 2003 och syftar enligt stadgarna till att

  • stötta, synliggöra och popularisera verksamheten vid Livgardets dragonmusikkår (LDK), vårda dess traditioner samt hävda dess unika roll i svenskt musikliv.
  • verka för sammanhållning och kamratskap mellan före detta värnpliktiga och befäl vid LDK/ADK.
  • verka för bevarande och utvecklande av den svenska blås- och militärmusiktraditionen.
  • främja mässingskåren, kavalleribesättningen och brassbandet som ensembleformer.

Medlemskap

Föreningen har två typer av medlemskap. Kamratmedlemskap kan erhållas av den som fullgjort sin värnplikt eller haft anställning som befäl vid nämnda musikkår. Stödmedlem är öppet för alla som vill stödja föreningens verksamhet.