Hem

Livgardets Dragonmusikkår – LDK

Livgardets Dragonmusikkår är en av svenska Försvarsmaktens tre professionella musikkårer och ses som en av världens bästa beridna musikkårer. Musikkåren är stationerad i Stockholm och rider i täten för den beridna vaktparaden till Kungliga slottet. Paraden ses som en av Sveriges största turistattraktioner.

Musikkåren består av 27 bleckblåsare och tre slagverkare och genomförde förra året 180 spelningar, varav 45 var beridna vaktparader. Musikkårens repertoar spänner över musikens många fält – det unika är vardag för Dragonmusikkåren; varje dag, året runt. Under somrarna ser ni LDK på väg till Kungliga Slottet. En annan period kan vara en vecka i Afghanistan eller så hörs kåren spelande på något av landets regementen. LDK:s många ensembler utgör grunden till den varierade verksamhet som är ett krav i en aktiv och insatt Försvarsmakt. Dragonmusikkåren omfattar allt från en ensam signalgivare, via brasskvintett och sextett till underhållningsband eller samtliga 30 musiker samtidigt i ett konsertsammanhang.

LDK använder sig av tre olika hästraser. De svarta shirehästarna bär pukorna och är världens största hästras. Skimlarna, de vita hästarna, rids av fanfartrumpetarna och är av rasen Altkladruber från Tjeckien. Musiker som spelar kornett, horn, bastrumpet, eufonium och tuba rider på fuxar av rasen svenskt varmblod.

LDK:s paraduniform heter Modell Äldre eller M/Ä och är från 1895. På den tiden vad det en
fältuniform, men nu används den som paraduniform i tre olika utföranden: Stor parad, liten parad och daglig dräkt.

Försvarsmusiken har både Försvarsmakten och statsledningen som uppdragsgivare. Försvarsmusiken organiserar de tre musikkårer som verkar inom Försvarsmakten: Arméns Musikkår och Livgardets Dragonmusikkår i Stockholm samt Marinens Musikkår i Karlskrona. Musiker inom Försvarsmusiken för vidare en stolt militärmusikalisk tradition, samtidigt som de utgör en viktig del av det svenska musiklivet. Svensk militärmusik är internationellt erkänd för att hålla en mycket hög kvalitet.