28 januari – Försvarsmaktens konsert

Chefen för högkvarteret generallöjtnant Dennis Gyllensporre är värd för Försvarsmaktens Konsert 2018. På Berwaldhallens scen bildar närmare 100 musiker från Försvarsmusikens tre musikkårer, Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår en stor symfonisk blåsorkester. Repertoaren inriktas främst mot de stora svenska nationalromantikerna Hugo Alfvén, Wilhelm Stenhammar och Wilhelm Peterson-Berger. Konserten innehåller också militär traditionsmusik och avslutas med Svenska Arméns stora tapto.