30 april – Kungens födelsedag

Med anledning av Konungens födelsedag så går vaktparaden 11:40 från Kavallerikasernen på Lidingövägen. Den vanliga högvaktsceremonin ersätts med det traditionella firandet. Kom i tid, för det brukar bli mycket folk.

11:40 Avmarsch för den beridna vaktparaden från Kavallerikasernen på Lidingövägen

11:15 Marinens musikkår marscherar in

11:40 Arméns musikkår marscherar in

12:00 Salut från batteriet på Skeppsholmen

12:20 Livgardets Dragonmusikkår rider in framför pågående högvakt