15 & 16 november – Riddarkonsert

Dragonmusikkåren och David Björkman bjuder på smäktande symfoniska klanger, dramatiska och romantiska pärlor, men även lite gammal god kanonmusik i form av Tjajkovskijs 1812-ouvertyr.

Dessutom har vi till vår hjälp har en livslevande riddare: den svenske konsertpianisten och tonsättaren Niklas Sivelöv, dubbad riddare av Dannebrogorden som uruppför sin femte pianokonsert ”Riddarkonsert”.